วัยหมดประจำเดือนเป็นอย่างไรมีคำตอบ

วัยหมดประจำเดือน เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่ผู้หญิงทุกคนควรจะรู้ไว้ เพราะยังไงผู้หยิงทุกคนก็ต้องผ่านวัยหมดประจำเดือนมาก่อน วัยใกล้หมดประจำเดือน (Perimenopause) หมายถึง ช่วงเวลาที่ผู้หญิงยังไม่หมดประจำเดือน หรือไม่มาระยะหนึ่ง เป็นๆ หายๆ กระปิดกระปอย แต่การขาดประจำเดือนยังไม่ถึง 1 ปี หรือมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เช่น ร้อนวูบวาบ ช่องคลอดแห้ง พฤติกรรมการนอนผิดปกติ นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวนเป็นต้น

อาการผิดปกติเหล่านี้เกิดจากระดับฮอร์ โมนเพศมีความแปรปรวนค่อนข้างมาก และสามารถเป็นวัยหมดประจำเดือนนานถึง 6 ปี ก่อนถึงการที่ผู้หญิงจะมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย เป็นในผู้หญิงที่มีอายุช่วง 49-52 ปีโดยประมาณ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงหมดประจำเดือนเนื่องจากรังไข่หยุดทำงาน แต่มีอีกกรณีที่ไปผ่าตัดมดลูกออกเราจะไม่เรียกวัยหมดประจำเดือน

ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ต้องระวังหากมีประจำเดือนผิดปกติ เช่น ประจำเดือนมานานกว่าปกติ หรือมากะปริดกะปอยระหว่างเดือน หรือมาไม่ปกติไม่เป็นรอบ จึงควรปรึกษาแพทย์หรือสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ จะได้รักษาอาการเบื้องต้นหรือปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจกับอาการของวัยหมดประจำเดือน หรือบางครั้งอาจตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุมดลูกได้

เพราะฉะนั้นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนต้องรู้จักตนเอง ต้องระงับอารมณ์ของตนเองเมื่อมีอารมณ์แปรปรวนจะได้ไม่ทำให้ตัวเราหรือคนรอบข้างเดือดร้อน ต้องรู้จักวิธีการดูแลตนเองที่เกี่ยวกับวัยหมดประจำเดือน ดื่มนมเสริมแคลเซียมให้ร่างกายเราแข็งแรง อายุก็มากจนถึงวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนจึงต้องระวัดระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ